Centigo: Konsultbolaget utan chefer letar fler med eget driv

Är du grym på att driva igenom förändringar?
Då är din tid nu.
– Vi behöver 70 nya konsulter inom ett år och ännu fler över tid. Men de måste klara sig utan chef, säger Robert Lagerqvist på Centigo.

Arbetar du med förändringsledning någonstans i brytpunkten mellan teknik och företagsorganisation? Då står du i zenit i 2021-talets postpandemi-samhälle, med hemarbete, elektrifiering och automatisering allt högre på agendan.

Fråga managementkonsultbolaget Centigo. Med 230 anställda och kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Oslo och London behöver bolaget nu rekrytera ytterligare 70 konsulter. Och samtidigt bygga kännedom om sin entreprenöriella kultur.

– Vi tror att varje individ kan ta ansvar för sin egen framgång. Därför har vi en nätverksmodell där våra medarbetare tar ansvar efter vilja och förmåga. Jag bestämmer aldrig ensidigt att en viss medarbetare ska ut på konsultuppdrag utan de får själva känna att det är bra långsiktigt för dem också, säger Robert Lagerqvist, managing partner.

Centigo startades kring tanken att människor utvecklas mer och snabbare om vi är delaktiga i beslut som rör oss. Därför skapade de en organisation utan chefer, där de seniora hjälper de med mindre erfarenhet och var och en tar ansvar för sin egen utveckling och kundrelation.

– Den här genuina tron på varje individ gör att vi inte ser något behov av chefer. Om man kan lägga beslutsfattandet så långt ut som möjligt får man en effektiv och tillitsbaserad kultur, säger Robert Lagerqvist.

Just nu måste bolaget locka till sig ännu fler duktiga talanger med rätt profil och förväntningar på jobbet som managementkonsult. Därför är Centigo partnerbolag till Talent Match.

– Det är ett sätt att hitta och bygga relation över tid med dem med några års erfarenhet. Förutom att visa hur det är att jobba hos oss kommer vi att bjuda in till olika typer av events – helst fysiska, där vi låter någon eller några av våra experter leda en session kring en intressant jobbutmaning, följt av lite bubbel, snittar och mingel. Jag tror det hade varit ett perfekt sätt att få ömsesidigt utbyte av varandra även om man inte diskuterar någon ny tjänst just där och då.

För den med några års erfarenheter från arbetslivet kan bolagets kanske lite oortodoxa chefslösa kultur bli ett riktigt lyft.

– Många som gjort 3-8 år i traditionella organisationer och kommer in hos oss där de får förtroende snarare än att gå och be om lov, de har verkligen blommat ut i det de gör. Men det är inte för alla – det kan ju vara lite bekvämt att gömma sig bakom vad chefen bestämt. Men vi tror att får man vara med och ta beslut så kan man också hantera konsekvenserna av de besluten bättre.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *