Påta i företagets trädgård för att locka rätt talanger

De senaste två månaderna har vi på Talent Match upplevt ett enormt intresse både från företagssidan och från talangsidan och har idag nära 60 företag som anslutit sig till tjänsten, bl a Voi, SEB, Visma, Na-Kd, Autoliv, Schibsted, Volvo och Daniel Wellington.

Ola Arvidsson, som är HR-direktör på Arla, tycker att Talent Match är speciellt.

“Idag, mer än någonsin, vill man arbeta för bolag vars värderingar passar med ens egna. Vi ser det unika i den ömsesidiga matchningen och att det sker anonymt. Det här är verkligen framtidens rekrytering och därför har vi valt att vara ett av de valbara företagen.”

Talent Matchs egen Career AI – CAI, sorterar efter ett test, fram arbetsgivare som talangen bäst passar ihop med utifrån värderingar, ambitioner och vad hen vill ha ut av sin karriär och sitt yrkesliv. CAI matchar därefter de utvalda talangerna anonymt till selektiva talangpooler där de 100 bästa matchningarna ges möjlighet att lära känna företagen bättre. Där hjälper vi företagen med bättre, riktad Employer Branding.

Lisa Ljungblom, tidigare på Universum och idag Employer Branding ansvarig på Talent Match, tror också starkt på lösningen.

– “Det är första gången någon försöker sig på att matcha talanger och arbetsgivare utifrån en helhetsbild – utöver det gamla traditionella CVt. Talangerna får möjlighet att lära sig mer om företagen och befintliga medarbetare innan man hamnat i en konkret anställningssituation. Jag tror att de flesta rekryterare känner igen sig i “rådjursliknelsen”. De mest attraktiva talangerna springer ofta snabbt åt andra hållet när man som företag visar intresse. Med Talent Match ger vi arbetsgivaren möjlighet att påta i sin trädgård och plantera de värderingar, prioriteringar och ambitioner som skapar förtroende och engagemang och som lockar in de rätta medarbetarna. Samtidigt ger vi också talangerna makten att öppna upp själv för företaget först när de känner sig hemma.

Själv tycker jag såklart att det är jätteroligt att vara ute och berätta mer om vår framtidsvision så vill du veta mer eller är intresserad av att kostnadsfritt prova på vår lösning under tre månader, så hör av dig till mig så bokar vi in en kaffe.

Tobias

Head of Partner Communication

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *